aibih.logoporod logo

ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo
UDRUŽENJE LJEKARA/LIJEČNIKA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE FBIH

Imamo čast i zadovoljstvo obavijestiti Vas da Asocijacija infektologa u BiH i Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBIH organizuju

Treću školu infektologije: „ Antibiotici u praksi"

u Sarajevu 19.03.2016.godine, Hotel Hollywood

Škola je planirana po principu predavanja, sa temama aktuelnim za rad ljekara u ambulantama Porodične medicine kao i ljekara u sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Kotizacija za učesnike Škole iznosi 50,00KM i uključuje:

- Prisustvo predavanjima 
- Ručak i kafe pauza
- Certifikat
- Radne materijale

Uplate se mogu izvršiti na ime:
Primatelj: Asocijacija infektologa u BiH
Svrha uplate: III škola infektologije
Transakcijski račun br: 338 690 226 581 75 86

Škola će biti bodovana shodno Pravilniku Ljekarske/liječničke Komore KS.

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof.dr.sci.med. Nada Koluder-Ćimić, primarijus
spec.infektolog, Šef Klinike za infektivne bolesti UKC Sarajevo

Doc.dr.sci.med. Zaim Jatić
spec.obiteljske medicine, Predsjednik Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH

Prim.dr. Fikret Pinjo
spec.infektolog, Klinika za infektivne bolesti UKC Sarajevo, Predsjednik AIBiH

Mr.sci.med.dr. Rusmir Baljić
spec.infektolog, Klinika za infektivne bolesti UKC Sarajevo, Sekretar AIBiH

 

 

NAUČNI PROGRAM

09:00-09:15 Svečano otvaranje i uvodni pozdravi:

Prof. dr Sebija Izetbegović, Generalna direktorica UKC Sarajevo

Prof. dr Nada Koluder - Ćimić, šef Klinike za infektivne bolesti UKC Sarajevo

Doc.dr Zaim Jatić, Predsjednik Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH

 

SESIJA I

Moderatori: Koluder N, Obradović Z, Kečo A

 

09:15-09:35 Febrilna neutropenija  - Nada Koluder Ćimić

09:35-09:55 Najčešće akutne groznice u porodičnoj medicini - Amela Kečo

09:55-10:15 Terapijske dileme kod pacijenata sa varičelama - Rusmir Baljić

10:15-10:35 Iz ugla epidemiologa: Pristup pacijentu nakon ugriza psa   - Zarema Obradović

 

10:35-11:05 KAFE PAUZA

 

SESIJA II

Moderatori: Lukovac E, Gazibera B, Jusufi-Hurić I

11:05-11:25 Influenca i razlozi za primjenu antibiotika - Ilhama Jusufi Hurić

11:25-11:45 Bolest mačijeg ogreba - Enra Lukovac

11:45-12:05 Pazi krpelj vreba! Ambulantni pristup pacijentu nakon uboda krpelja - Belma Gazibera

 

12:05 – 12:20 SATELITSKI SIMPOZIJ „BOSNALIJEK“ - Uloga fluorokinolona u terapiji respiratornih infekcija

12:20 - 12:45 SATELITSKI SIMPOZIJ "MEDIS"  - Važnost upotrebe probiotika uz antibiotsku terapiju

 

12:45-14:00 RUČAK

 

SESIJA III

Moderatori: Koluder N, Jatić Z, Pitić A

14:00-14:20 Kako izliječiti antibiotike? - Aida Pitić

14:20-14:40 Ostaci antimikrobnih lijekova u životinjskim proizvodima i efekti na ljudsko zdravlje - Zaim Jatić, Sanin Tanković, Vedrana Jelušić Nina Bilandžić

14:40-15:00 Oprez! Antibiotici prijete - Nada Koluder Ćimić

 

15:00-15:15 PODJELA CERTIFIKATA