ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo
UDRUŽENJE LJEKARA/LIJEČNIKA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE FBIH

organizuju

Četvrtu školu infektologije sa međunarodnim učešćem:
„Urgentna infektološka stanja u radu ljekara porodične/obiteljske medicine“

u Sarajevu 11.03.2017.godine, Hotel Hollywood

PROGRAM

  • Dr.sci.med. Rusmir Baljić, KCU Sarajevo –  Akutni gastroenteritisi koji zahtjevaju hospitalizaciju
  • Mr.sci.med.dr. Meliha Hadžović-Čengić, KCU Sarajevo – Upotreba antibiotika kod školske djece
  • Prof.dr Sead Ahmetagić, UKC Tuzla –  Trovanje gljivama-micetizam
  • Doc.dr Antonija Verhaz, KC Banja Luka –  Infektivna mononukleoza
  • Doc.dr Jadranka Nikolić, SKB Mostar –  Ugriz zmije
  • Doc.dr Zaim Jatić, JU Dom Zdravlja KS- Prevencija infektivnih oboljenja kod djece školske dobi: infekcije gornjih i donjih disajnih organa i hepatitis B
  • Prim.mr.sci.med. dr Amela Kečo, JU Dom Zdravlja KS –  Prevencija infektivnih oboljenja kod djece školske dobi: seksualno prenosive bolesti
  • Mr.sci.med.dr Ilhama Jusufi-Hurić, KCU Sarajevo –  Osipne bolesti kod školske djece: diferencijalna dijagnoza i tretman
  • Prof. dr Željko Mijailović, KC Kragujevac, Srbija – Hepatitis B:Aktuelnosti i dileme
  • Doc. dr Rok Čivljak, KB “Fran Mihaljević” Zagreb – Hrvatska- Postekspozicijska profilaksa hepatitisa, HIV-a i tetanusa

KOTIZACIJA I REGISTRACIJA

Kotizacija za učesnike iznosi 50 KM, a uplaćuje se na račun:

Asocijacija infektologa u BIH
Broj računa: 3386 9022 6581 7586

Registracija je otvorena do 9.3.2017 

GENERALNI SPONZOR

 

SREBRNI SPONZOR

 

SPONZOR