ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo
UDRUŽENJE LJEKARA/LIJEČNIKA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE FBIH

organizuju

Četvrtu školu infektologije sa međunarodnim učešćem:
„Urgentna infektološka stanja u radu ljekara porodične/obiteljske medicine“

u Sarajevu 11.03.2017.godine, Hotel Hollywood

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Dr.sci.med. Rusmir Baljić spec.infektolog
  Šef Klinike za infektivne bolesti KCU Sarajevo, Sekretar AIBiH
  Predsjednik organizacionog odbora
 • Doc.dr.sci.med. Zaim Jatić spec. porodične/obiteljske medicine
  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Predsjednik Udruženja doktora
  porodične/obiteljske medicine FBiH
 • Prim.dr. Fikret Pinjo spec.infektolog
  Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo, Predsjednik AIBiH
 • Dr. Refet Gojak spec.infektolog
  Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo

PROGRAM

08:30-09:00 Registracija učesnika
09:00-09:20 Pozdravni govori

SESIJA I

Moderatori: Ahmetagić S, Verhaz A, Nikolić J

09:20-09:40 Trovanje gljivama-micetizam, Sead Ahmetagić
09:40-10:00 Infektivna mononukleoza, Antonija Verhaz
10:00-10:20 Ugriz zmije, Jadranka Nikolić
10:20-10:40 SATELITSKI SIMPOZIJ “MEDIS”
10:40-11:00 Osipne bolesti kod školske djece: diferencijalna dijagnoza i tretman, Ilhama Jusufi-Hurić

11:00-11:30 CAFFE PAUZA

SESIJA II

Moderatori: Mijailović Ž, Čivljak R, Jatić Z

11:30-11:50 Hepatitis : aktuelnosti i dileme , Željko Mijailović
11:50-12:10 Postekspozicijska profilaksa HIV-a, hepatitisa i tetanusa, Rok Čivljak
12:10-12:30 SATELITSKI SIMPOZIJ “PHARMAS”
12:30-12:50 Prevencija infektivnih oboljenja kod djece školske dobi: infekcije gornjih i donjih disajnih organa, Zaim Jatić

12:50-13:50 RUČAK

SESIJA III

Moderatori: Baljić R, Kečo A, Hadžović-Čengić M

13:50-14:10 Prevencija infektivnih oboljenja kod djece školske dobi: seksualno prenosive bolesti, Amela Kečo
14:10-14:30 Akutni gastroenteritisi koji zahtjevaju hospitalizaciju, Rusmir Baljić
14:30-14:50 Upotreba antibiotika kod školske djece, Meliha Hadžović-Čengić
14:50-15:00 SATELITSKI SIMPOZIJ “OKTAL PHARMA”
15:00 PODJELA CERTIFIKATA

KOTIZACIJA I REGISTRACIJA

Kotizacija za učesnike iznosi 50 KM, a uplaćuje se na račun:

Asocijacija infektologa u BIH
Broj računa: 3386 9022 6581 7586

Registracija je otvorena do 9.3.2017 

GENERALNI SPONZOR

 

SREBRNI SPONZOR

 

SPONZOR