Menu Close

Broj bankovnog računa

Banka:

 • UniCredit Bank d.d. Mostar
 • Kardinala Stepinca bb (Mepas Mall)
 • 88000 Mostar
 • BiH

GLAVNI KM

 • 3389002202404313

GLAVNI DEVIZNI

 • IBAN: BA39 3386 9048 9633 5851
 • SWIFT:UNCRBA22

MOSTAR KM

 • 3381302270841302

MOSTAR DEVIZNI

 • IBAN: BA39 3381 3048 7082 0378
 • SWIFT:UNCRBA22

SARAJEVO KM

 • 3386902265817586

TUZLA KM

 • 3381302271153351