Menu Close

Category: Obavijesti

COVID-19 webinar

Poštovane kolegice i kolege, ESCMID organizira webinar o COVID-19. Link preko kojeg se može pristupiti webinaru je: https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/2News_Discussions/1News_Media/escmid_news/ESCMID_Webinar_COVID-19_Website.pdf

Čestitka

Cijenjene kolegice i kolege, u četvrtak, 5. 3. 2020. je u Banja Luci kolegica Ljiljana Pašić položila specijalistički ispit i postala specijalistica infektologije. AI BiH…