Menu Close

Category: Obavijesti

Čestitka

Cijenjene kolegice i kolege, u petak, 27. 9. 2019. je u Banja Luci kolegica Snežana Ritan položila specijalistički ispit i postala specijalistica infektologije. AI BiH upućuje iskrene čestitke…

Čestitka

Cijenjene kolegice i kolege, 20. 6. 2019. je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kolega Refet Gojak obranio doktorski rad Značaj CD4/CD8 količnika i C-reaktivnog proteina u…

Čestitka

Cijenjene kolegice i kolege, u petak, 9. 8. 2019. je u Sarajevu kolegica Alma Sejtarija Memišević položila specijalistički ispit i postala specijalistica infektologije. AI BiH upućuje iskrene čestitke…