top of page

sub, 16. ožu

|

Ilidža

VI. škola infektologije

Škole infektologije sa glavnom temom: HIV i spolno prenosive bolesti

Registration is Closed
See other events
VI. škola infektologije
VI. škola infektologije

Vrijeme i mjesto

16. ožu 2019. 09:00 – 17:00

Ilidža, Butmirska cesta 18, Ilidža 71210, Bosnia and Herzegovina

O događaju

ORGANIZACIONI ODBOR

Doc. dr. Rusmir Baljić, spec.infektolog 

Šef Klinike za infektivne bolesti KCU Sarajevo, Predsjednik organizacionog odbora 

Doc. dr. prim Jadranka Nikolić, spec.infektolog 

Predstojnica Klinike za infektivne bolesti SKB Mostar, Predsjednica Asocijacije infektologa u BiH

Doc.dr. Zaim Jatić spec. porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Predsjednik Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine FBiH 

Dr Semir Hrvo, ljekar na specijalizaciji iz infektologije, Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo

PROGRAM ŠKOLE

08:00-09:00 Registracija učesnika 

09:00-09:15 Svečano otvaranje i uvodni pozdravi

I SESIJA 

Moderatori: Mirsada Hukić, Zaim Jatić 

09:15-09:35 Acc.Prof.dr Mirsada Hukić, Uloga spolno prenosivih bolesti u nastanku steriliteta žena i muškaraca 

09:35-09:55 Prim.dr Vesna Hadžiosmanović, HIV infekcija: mogućnosti i dostignuća 

09:55-10:15 Doc.dr Zaim Jatić, Stigma kod oboljelih od STD 

10:15-10:30 - DISKUSIJA 

10:30–10:50 SATELITSKI SIMPOZIJ MEDICOPHARMACIA

Nova era u liječenju HIV-a u BIH, Prim.dr. Vesna Hadžiosmanović, KCU Sarajevo 

10:50-11:10 SATELITSKI SIMPOZIJ BOSNALIJEK

Farmakoterapija najčešćih nevirusnih spolno prenosivih bolesti, Doc.dr Rusmir Baljić, KCU Sarajevo

11:10-11:40 CAFFE PAUZA 

II SESIJA 

MODERATORI: Emina Kasumagić-Halilović, Fatima Gavrankapetanović 

11:40-11:55 - Prim.dr Jasna Topalović, Profilaksa nakon ekspozicije HIV-u 

11:55-12:10 – Prof.dr Emina Kasumagić – Halilović, Klinička slika spolno prenosivih bolesti u ambulanti Klinike za kožne i venerične bolesti KCU Sarajevo 

12:10-12:25 Doc.dr Fatima Gavrankapetanović, Febrilna stanja u ginekologiji i akušerstvu: simptomatologija, dijagnostika i terapija 

12:25-12:40 - DISKUSIJA 

12:40-13:00 – SATELITSKI SIMPOZIJ PFIZER

Današnja uloga tigeciklina u lijecenju multirezistentnih bakterija, Doc.dr Rusmir Baljić, KCU Sarajevo 

13:00-14:30 RUČAK 

III SESIJA 

MODERATORI: Rusmir Baljić, Amela Kečo 

14:30–14:45 – Doc.dr Rusmir Baljić, Indikacije za screening na spolno prenosive bolesti 

14:45-15:00 – Prim.dr Suzana Arapčić, Savremeni pristup u dijagnostici seksualno prenosivih bolesti 

15:00-15:15 - Prim.mr.sci.dr Amela Kečo, Prevencija STD kod adolescenata

15:15-15:30 - Mr.sci.dr Ilhama Hurić, Genitalni herpes kod trudnica

15:30-15:45 – DISKUSIJA

15:45 - Završne riječi i podjela certifikata

Podijeli

bottom of page