top of page

čet, 10. lip

|

(RE-)emergentni arbovirusi

Virtualni simpozij - (RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U SJENI PANDEMIJE COVID-19

Pozivamo Vas na virtualni simpozij na temu (Re-)emergentnih arbovirusa u sjeni pandemije COVID-19. Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HLK. Kotizacija se ne plaća.

Registration is Closed
See other events
Virtualni simpozij - (RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U SJENI PANDEMIJE COVID-19
Virtualni simpozij - (RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U SJENI PANDEMIJE COVID-19

Vrijeme i mjesto

10. lip 2021. 08:30 – 11. lip 2021. 14:00

(RE-)emergentni arbovirusi

O događaju

PROGRAM:

Četvrtak/Thursday, 10. lipnja/June 2021

08.30 – 08.45 Otvaranje simpozija/Opening

(RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI NA PODRUČJU EUROPE

(RE-)EMERGING ARBOVIRUSES IN EUROPE

Moderator/Chairs: Vladimir Savić

08.45 – 09.05 Invited lecture: Report on vector-borne diseases - Interim Risk Assessment in the WHO European Region

(Elkhan Gasimov, Malaria and Other Vector-Borne and Parasitic Diseases, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark)

09.05 – 09.25 Invited lecture: Overview of West Nile virus and Usutu virus circulation in Europe from 2016 to 2020 (Gaëlle Gonzalez, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, Maisons-Alfort, France)

09.25 – 09.45 Invited lecture: Emerging flaviviruses in Italy (Giovanni Savini, OIE Reference Center for West Nile Disease, Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale", Teramo, Italy)

09.45 – 10.05 Invited lecture: Viral and vector-borne viral zoonoses in Serbia - activities of the veterinary profession

(Tamaš Petrović, Scientific Veterinary Institute, Novi Sad, Serbia)

10.05 – 10.15 Rasprava/Discussion

(RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI NA PODRUČJU HRVATSKE U KONTEKSTU JEDNOG ZDRAVLJA

(RE-)EMERGING ARBOVIRUSES IN CROATIA IN THE 'ONE HEALTH' CONTEXT

Moderator/Chair: Ljubo Barbić

10.15 – 10.30 Prevalencija i molekularna epidemiologija arbovirusnih infekcija na području Hrvatske/Prevalence and

molecular epidemiology of arboviral infections in Croatia (Tatjana Vilibić-Čavlek, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

10.30 – 10.45 Seroprevalencija West Nile virusa u peradi u Hrvatskoj u 2020. i 2021. godini/Seroprevalence of West Nile

virus in poultry in Croatia, 2020-2021 (Vladimir Savić, Hrvatski veterinarski institut/Croatian Veterinary Institute, Zagreb)

10.45 – 11.00 Rezultati praćenja proširenosti West Nile virusa u konja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2020. godine/Results of West Nile virus surveillance in horses in Croatia from 2010 to 2020 (Iva Benvin, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb)

11.00 – 11.15 Flavivirusi u komaraca na području Hrvatske/Flaviviruses in mosquitoes in Croatia (Ana Klobučar, Nastavni

zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar"/Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health, Zagreb)

11.15 – 11.30 Epidemija krpeljnog encefalitisa nakon konzumacije sirovog kozjeg mlijeka/Outbreak of tick-borne

encephalitis after consumption of raw goat milk (Maja Ilić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

11.30 – 11-45 Rasprava/Discussion

11.45 – 12.15 Stanka/Break

KLINIČKA SLIKA I DIJAGNOSTIKA ARBOVIRUSNIH INFEKCIJA

CLINICAL MANIFESTATIONS AND DIAGNOSIS OF ARBOVIRAL INFECTIONS

Moderator/Chair: Snježana Židovec-Lepej

12.15 – 12.35 Invited lecture: The envelope protein of Usutu virus attenuates West Nile virus virulence in immunocompetent mice (Lucija Jurišić, Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale", Teramo, Italy)

12.35 – 12.50 Klinička slika krpeljnog encefalitisa/Clinical manifestations of tick-borne encephalitis (Dario Sabadi/Ljiljana Perić, Klinički bolnički centar Osijek/Clinical Hospital Center Osijek)

12.50 – 13.05 Teški oblici West Nile neuroinvazivnih infekcija/Severe cases of West Nile neuroinvasive infection (Marija

Santini, Klinika za infektivne bolesti/University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljević", Zagreb)

13.05 – 13.20 Encefalitis uzrokovan West Nile virusom - radiološki nalazi s kliničkom korelacijom/West Nile encephalitis -

radiologic findings with clinical correlation (Klaudija Višković, Klinika za infektivne bolesti/University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljević", Zagreb)

13.20 – 13.35 Imunološki biljezi u neuroinvazivnim arbovirusnim infekcijama/Immunological markers in neuroinvasive

arboviral infections (Snježana Židovec-Lepej, Klinika za infektivne bolesti/University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljević", Zagreb)

13.35 – 13.45 Rasprava/Discussion

(RE-)EMERGENTNI ARBOVIRUSI U TROPSKIM PODRUČJIMA

(RE-)EMERGING ARBOVIRUSES IN THE TROPICS

Moderator/Chair: Tatjana Vilibić-Čavlek

13.45 – 14.05 Invited lecture: Emerging arboviruses in the tropics (Kirk Osmond Douglas, Centre for Biosecurity Studies at The University of the West Indies Cave Hill Campus, Barbados)

14.05 – 14.20 Meningoencefalitis nakon cijepljenja protiv žute groznice - prikaz slučaja/Meningoencephalitis after yellow fever vaccination - a case report (Neven Papić, Klinika za infektivne bolesti/University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljević", Zagreb)

14.20 – 14.35 Prikaz rada Centra za cijepljenje i putničke bolesti/Activities of Centre for Vaccination and Prevention of

Travel Diseases (Mirjana Lana Kosanović Ličina, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar"/Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health, Zagreb)

14.35 – 14.45 Emergentne arbovirusne infekcije u putnika/Emerging arboviral infections in Croatian travelers (Maja Bogdanić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

14.45 – 15.00 Rasprava/Discussion

15.00 – 15.15 Stanka/Break

PRAĆENJE I PREVENCIJA ARBOVIRUSNIH INFEKCIJA NA PODRUČJU HRVATSKE

SURVEILLANCE AND PREVENTION OF ARBOVIRAL INFECTIONS IN CROATIA

Moderator/Chairs: Josip Madić

15.15 – 15.30 Domaće životinje kao sentinel za praćenje arbovirusnih infekcija/Domestic animals as sentinels for arboviral diseases surveillance (Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb)

15.30 – 15.45 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Hrvatskoj/Monitoring of invasive mosquito species in Croatia

(Nataša Janev Holcer, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

15.45 – 16.00 DNA barkodiranje i bioraznolikost krpelja (Acari: Ixodidae) Hrvatske/Tick (Acari: Ixodidae) DNA barcoding

and biodiversity in Croatia (Mladen Kučinić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Science University of Zagreb)

16.00 – 16.15 Prevencija emergentnih zoonoza cijepljenjem/Vaccination against emerging zoonoses (Bernard Kaić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

16.15 – 16.30 Rasprava/Discussion

16.30 – 17.00 Prikaz kratkih priopćenja i postera/Short report and poster presentations

Gorup L, Knežević S. Neuobičajena prezentacija infekcije virusom krpeljnog meningoencefalitisa bolovima u trbuhu i

povišenjem enzima gušterače – prikaz slučaja/Unusual presentation of tick-borne meningoencephalitis virus infection

with abdominal pain and elevated pancreatic enzymes – a case report

Vilibić-Čavlek T i sur. Dijagnostika krpeljnog encefalitisa u bolesnika s ranijom flavivirusnom infekcijom/Diagnosis of tick-borne encephalitis in patient with previous flavivirus infection

Petak/Friday, 11. lipnja/June 2021

COVID-19: EMERGENTNA GLOBALNA JAVNOZDRAVSTVENA PRIJETNJA

COVID-19: AN EMERGING GLOBAL PUBLIC HEALTH THREAT

Moderatori/Chairs: Irena Tabain, Vladimir Stevanović

09.00 – 09.20 Invited lecture: COVID-19: Experiences from the Middle East (Nenad Pandak, The Royal Hospital, Muscat, Oman)

09.20 – 09.35 Klinička slika COVID-19/Clinical characteristics of COVID-19 (Alemka Markotić, Klinika za infektivne bolesti/University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljević", Zagreb)

09.35 – 09.50 Epidemiološke značajke COVID-19 na području Hrvatske/Epidemiological characteristics of COVID-19 in

Croatia (Goranka Petrović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

09.50 – 10.05 Epidemiološko i kliničko značenje određivanja Ct vrijednosti RT-PCR testa na SARS-CoV-2/Epidemiological and clinical significance of SARS-CoV-2 RT-PCR Ct value (Jasmina Vraneš, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar"/Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health, Zagreb)

10.05 – 10.20 Genska raznolikost SARS-CoV-2 na području Hrvatske/Genetic diversity of SARS-CoV-2 in Croatia (Ivana

Ferenčak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

10.20 – 10.30 Rasprava/Discussion

10.30 – 10.45 Stanka/Break

10.45 – 11.05 Invited lecture: Three human coronaviruses (HKU1, OC43, 229E) from patients and bovine coronavirus

(BCoV) from cattle with respiratory disease in Slovenia: genetic characterization of field strains (Ivan Toplak, Institute of Microbiology and Parasitology, Veterinary Faculty University of Ljubljana, Slovenia)

11.05 – 11.25 Seroprevalencija SARS-CoV-2 na području Hrvatske/Seroprevalence of SARS-CoV-2 in Croatia (Irena Tabain, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

11.25 – 11.40 Seroprevalencija SARS-CoV-2 u djece od inicijalnog do trećeg vala COVID-19 epidemije: Rezultati Klinike za dječje bolesti Zagreb/Seroprevalence of SARS-CoV-2 in children from the initial to the peak of the third wave of the COVID-19 epidemic: Results of Children's Hospital Zagreb (Jasna Leniček Krleža, Klinika za dječje bolesti Zagreb/Children's Hospital Zagreb)

11.40 – 11.55 Prevalencija SARS-CoV-2 antitijela u hrvatskih primatelja solidnih organa/Prevalence of SARS-CoV-2

antibodies in Croatian solid organ transplant recipients (Anna Mrzljak, Klinički bolnički centar Zagreb/Clinical

Hospital Center Zagreb)

11.55 – 12.10 COVID-19 u osoba starije životne dobi – epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe na području Grada Zagreba/COVID-19 in older age – COVID-19 epidemics in nursing homes for eldery in the City of Zagreb

(Tanja Čorić/Branko Kolarić, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar"/Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health, Zagreb)

12.10 – 12.25 Značaj kućnih ljubimaca u epidemiologiji COVID-19 - Što danas znamo?/The role of pet animals in the

epidemiology of COVID-19 - What do we know today? (Vladimir Stevanović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb)

12.25 – 12.40 Cijepljenje protiv COVID-19/Vaccination against COVID-19 (Iva Pem Novosel, Hrvatski zavod za javno zdravstvo/Croatian Institute of Public Health, Zagreb)

12.40 – 12.50 Stanka/Break

12.50 – 13.30 Prikaz kratkih priopćenja i postera/Short report and poster presentations

Mislav Glibo i sur. SARS-CoV-2 antigenski test – manje pouzdan u starijih bolesnika?/SARS-CoV-2 rapid antigen tests –

less reliable among the elderly patients?

Thomas Ferenc i sur.: Zanemarujemo li subakutni tireoiditis kao posljedicu bolesti COVID-19?/Is subacute thyroiditis an

underestimated clinical feature of COVID-19?

Ljiljana Milašinčić i sur.: Prisutnost protutijela na NP/RBD antigen u bolesnika nakon preboljele SARS-CoV-2 infekcije i

cijepljenih osoba/NP/RBD antibody response in patients with SARS-CoV-2 infection and vaccinated persons

Ljiljana Antolašić i sur.: Seroprevalencija na SARS-CoV-2 u profesionalno izloženih osoba nakon prvog i drugog vala

COVID-19 pandemije/SARS-CoV-2 seroprevalence in professionally exposed persons after the first and second COVID-19pandemic wave

13.30 – 14.00 Rasprava. Zaključci. Zatvaranje simpozija/Discussion. Conclusions. Closing.

Podijeli

bottom of page