Menu Close

25.simpozij

Organizatori:

Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini
Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar

Suorganizatori:

Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Liječnička/ljekarska komora Hercegovačko-neretvanske
županije/kantona

Organizacijski odbor:

Jadranka Nikolić, predsjednica
Jurica Arapović
Svjetlana Grgić
Siniša Skočibušić

Znanstveni odbor:

Jurica Arapović, predsjednik
Sead Ahmetagić
Rusmir Baljić
Bruno Baršić
Mile Bosilkovski
Oktavija Đaković Rode
Rahima Jahić
Miloš Korać
Alemka Markotić
Rok Čivljak
Jadranka Nikolić
Jasminka Petrović
Dilista Piljić
Marija Santini
Goran Tešović
Antonija Verhaz

Tajnik Simpozija:

Siniša Skočibušić

Rizničarka Simpozija:

Svjetlana Grgić