top of page
  • AI BiH

Čestitke doktorima znanosti

Cijenjene kolegice i kolege,

25. 2. 2021. je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kolega Božo Šušak obranio doktorski rad Uloga tkivo-rezidenznih memorijskih limfocita T u mozgu nakon prirođene citomegalovirusne infekcije pod mentorstvom prof. dr. sc. Jurice Arapovića i postao doktor medicinskih znanosti (dr. sc.).


12. 4. 2021. je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kolegica Belma Gazibera obranila doktorski rad Prediktivne vrijednosti likvorskog i serumskog feritina u kognitivnoj procjeni ispitanika nakon akutnih infekcija centralnog nervnog sistemapod mentorstvom prof. dr. sc. Enre Suljić-Mehmedike i postala doktor medicinskih znanosti (dr. sc.).


Ovom prilikom AI BiH upućuje iskrene čestitke kolegi dr. sc. Boži Šušku i Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te kolegici dr. sc. Belmi Gaziberi i Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.180 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page