top of page
  • AI BiH

Informacije za sve učesnike VII škole infektologije

  • Škola će se održati putem platforme Zoom, a link će biti aktivan od 08.30h na dan održavanja – 10.oktobra 2020.godine Pozivnice će biti upućene na mail adrese koje ste dostavili prilikom registracije.

  • Ukoliko je adresa pogrešno navedena nećete dobiti link za pristup i potrebno je da nas kontaktirate na aibih.sarajevo@gmail.com

  • Administrator će dozvoliti pristup samo registrovanim učesnicima i to onim koji navedu svoje puno ime i prezime prilikom pristupa. Anonimni korisnici, oni koji kao username imaju samo ime, odnosno prezime ili nešto treće, neće biti u mogućnosti da pristupe predavanju.

  • Mikrofoni svih učesnika, osim moderatora i izlagača, će biti isključeni svo vrijeme trajanja Škole, dok je opcija uključivanja vlastitih web kamera prilikom praćenja ostavljena na izbor učesnicima.

  • Video opcija također mora biti ISKLJUČENA prilikom prijave, obzirom na broj učesnika i stabilnost konekcije.

  • Pitanja se mogu postaviti isključivo putem viber poruke na broj +38761257778, a obavezno je da sadrži: puno ime i prezime, titulu i instituciju učesnika koji postavlja pitanje. Zbog ograničenog vremena moderator će izlagaču postaviti do pet pitanja koji su postavljeni na ovaj način, cijeneći sam značaj odgovora za učesnike naučnog skupa.

  • Probni sastanak će se održati dana 08.10.2020.godine (četvrtak) u periodu od 15.00h do 15.30h kada možete da pristupite platformi kako bi testirali tehničke postavke programa i kvalitet veze.

  • Ukoliko niste dobili link za pristup probnom sastanku tokom dana, vjerovatni je razlog pogreška u pisanju vašeg e-maila pa nas možete kontaktirati radi korekcije.

20 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page