top of page
  • AI BiH

IX. Škola Infektologije

Updated: Apr 18, 2023

Obavještavamo vas o tradicionalnoj IX. školi infektologije u organizaciji Asocijacije infektologa u BiH. Ista je planirana za 13.maj 2023.godine u hotelu Hills.
110 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page