top of page
  • AI BiH

IX. Škola Infektologije

Obavještavamo vas o tradicionalnoj IX. školi infektologije u organizaciji Asocijacije infektologa u BiH. Ista je planirana za 13.maj 2023.godine u hotelu Hills.


Detaljne informacije i registracioni formular će biti dostupni od 01.04.2023.godine na web stranici asocijacije.14 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page