top of page
  • AI BiH

Izmjene i dopune Plana i programa specijalizacija i subspecijalizacija iz Infektologije


Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

nadam se da vas ovo pismo zatiče u iole dobrom zdravlju i raspoloženju!

Naša Asocijacija vas pokušava kolegijalno i ljudski pratiti, bodriti i informirati na što više načina, a sve u cilju da svi skupa što uspješnije preživimo ova teška i izazovna vremena. Na tragu toga, zadovoljstvo mi je izvijestiti vas da je u Federalnom ministarstvu zdravstva u Sarajevu usvojen naš Prijedlog izmjena i dopuna Plana i programa specijalizacija i subspecijalizacija iz Infektologije.


Kratko pojašnjenje: sukladno zaključcima Skupštine i Upravnog odbora Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini (AI BiH) uvažen je prijedlog stručnog članstva AI BiH o potrebi izmjena i dopuna Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije (Službene novine FBiH, broj 62/15).

U novom Planu i programu specijalizacija i subspecijalizacija iz Infektologije (Službene novine FBiH, broj 75/20): 1. Usvojen je prijedlog da se specijalizira univerzalni program za Infektologiju kao jedno stablo iz kojeg infektolozi, ali po novom i specijalisti pedijatri mogu na subspecijalizaciju iz Pedijatrijske infektologije, 2. Ukinuta je Pedijatrijska infektologija kao samostalna specijalizacija. 3. Nažalost, nije prihvaćen naš prijedlog o subspecijalizacije iz Kliničke epidemiologije na koju bi se mogli prijaviti i infektolozi.

Uvažavanjem ovog našeg prijedloga o izmjenama i dopunama Pravilnika osigurava se liječnicima koji su trenutno na specijalizaciji iz Infektologije da uz manje izmjene tijekom specijalističkog staža mogu po završetku specijalizacije liječiti infektološke bolesnike bez obzira na dob:

Članak 41. (Specijalizacija, odnosno subspecijalizacija odobrena po ranije važećim propisima) (1) Specijalizant, odnosno subspecijalizant kojem je odobrena specijalizacija, odnosno subspecijalizacija suglasno propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog pravilnika, može, ukoliko je to za njega povoljnije, nastaviti obavljanje specijalizantskog, odnosno subspecijalizantskog staža suglasno odredbama ovog pravilnika.

Čestitam svima koji su uložili puno truda i entuzijazma u kreiranju prihvatljivog plana specijalizacije iz Infektologije, koji je racionalno i kompromisno rješenje s obzirom na ljudske, prostorne i materijalne resurse u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim da je ovo veliko postignuće Asocijacije i ulog za kreiranje svijetle budućnosti za naše sadašnje i buduće specijalizante. U privitku dostavljamo relevantne dokumente za lakše ostvarivanje prava.

Sve vas od srca pozdravljam i sanjam neke naše nove infektološke susrete! Predsjednica AI BiH Doc. dr. sc. Jadranka Nikolić, dr. med.

233 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page