top of page
  • AI BiH

Najava novog stručnog skupa

Drage kolege i prijatelji, iznimna nam je čast i zadovoljstvo u ime Hrvatskog društva za putničku, tropsku i migracijsku medicinu, kao i Organizacijskog odbora, najaviti stručni skup pod nazivom: 3rd South-East European Conference on Travel, Tropical, Migration Medicine and HIV and the 4th Croatian Conference on Travel, Tropical, Migration Medicine and HIV.


Skup će se održati u Zadru, od 16. - 19.09.2021. godine.


Glavni cilj kongresa je okupiti zdravstvene radnike iz jugoistočne Europe s različitim profesionalnim podrijetlom i vodeće stručnjake u tom području kako bi podijelili znanje i stručnost o prevenciji, dijagnozi i liječenju najčešćih bolesti putnika i migranata, glavnih tropskih bolesti i HIV infekcija. Cilj nam je proširiti znanje visokokvalitetnim radionicama i pozvanim predavačima, a nadamo se i da će mlađe kolege imati veliko iskustvo učenja i priliku predstaviti svoj izvorni rad.


Što se tiče pandemije COVID-19, provest ćemo mjere kako bismo osigurali da sudjelovanje na kongresu bude što sigurnije.


Više informacija o skupu pročitajte na:


Veselimo se Vašem dolasku,

Organizacijski odbor.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page