top of page
  • AI BiH

Simpozij: Dijagnostika i liječenje najčešćih infekcija kože i lokomotornog sustava

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti - Sekcija za infekcije kože i lokomotornog sustava, organizira online simpozij pod nazivom „Dijagnostika i liječenje najčešćih infekcija kože i lokomotornog sustava“, koji će se održati 20. studenoga 2021. godine, putem ZOOM aplikacije.


Simpozij počinje u 9:30h, a prijaviti se možete na email adresu: jblaha@bfm.hr


Program:Srdačan pozdrav,

AI BIH


17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page