top of page
  • AI BiH

Simpozij Respiratorne infekcije

iznimno nam je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na stručni skup naslova „Suvremene spoznaje o epidemiologiji, kliničkoj slici, laboratorijskoj dijagnostici, terapiji i prevenciji respiratornih infekcija“, a koji će se održati u Zagrebu 15. svibnja 2023. u hotelu Dubrovnik.


Respiratorne infekcije značajan su javno zdravstveni problem. Smatra se da su upravo one glavni razlog zbog čega se pacijenti javljaju svojem liječniku ili ljekarniku. Zbog lakog načina širenja u globaliziranom svijetu, upravo respiratorne infekcije najlakše dovode do javno zdravstvene krize sa svim neželjenim posljedicama jedne pandemije što se imalo za priliku vidjeti u kontekstu pandemijske krize uzrokovane ovaj put s infekcijom SARS CoV-2 virusom. Iako su virusi glavni uzročnici respiratornih infekcija brojni drugi bakterijski organizmi, ali i gljive i paraziti mogu uzrokovati infekcije gornjih ili donjih dišnih puteva.


Ovim multidisciplinarnim skupom u organizaciji najrelevantnijih stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora u oblasti respiratornih infekcija željeli bismo Vam prezentirati novosti u epidemiologiji kao i praćenju najznačajnijih respiratornih infekcija; osobitosti kliničkih slika pojedinih infekcija; novosti u laboratorijskoj dijagnostici te mogućnosti liječenja i prevencije s osobitim osvrtom na antimikrobnu otpornost i nova cjepiva.


Na skupu sudjeluju stručnjaci raznih specijalnosti s obzirom da i pristup ovim infekcijama treba biti multidisciplinaran.


Skup je namijenjen kolegicama i kolegama koji se u svojem radu susreću s ovom problematikom – liječnicima specijalistima i specijalizantima obiteljske medicine, infektolozima, mikrobiolozima, epidemiolozima, pedijatrima, pulmolozima, liječnicima koji se bave školskom medicinom, no i svim ostalima koje interesira ovo područje. Veselimo se Vašem dolasku. Vjerujemo da će nam svima ovaj skup biti stručno koristan, no isto tako smatramo vrlo bitnom i mogućnost izravne komunikacije, razmjene misli i druženje u kolegijalnom i srdačnom okruženju.


Preuzmite brošuru u PDF-u.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page