top of page
  • AI BiH

U Kupresu održan Interdisciplinarni simpozij o brucelozi

Interdisciplinarni simpozij “20 godina bruceloze u Bosni i Hercegovini” održan je u Kupresu 4. i 5. rujna 2021. godine. Ovaj dvodnevni događaj s međunarodnim sudjelovanjem zajednički su organizirali Asocijacija infektologa u BiH i JU “Veterinarski Zavod HNŽ/K” pod generalnim pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a. U ime organizatora simpozijski skup je pozdravila doc. dr. Jadranka Nikolić, predsjednica Asocijacije infektologa u BiH, a ispred Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ministar Donko Jović je pozdravnim govorom otvorio ovaj skup.


Unatoč preprekama i prethodnom odgađanju, Simpozij je uspješno okupio ugledne predstavnike veterinara, liječnika specijalnosti infektologije, mikrobiologije i javnog zdravstva te ekologe, koji su predstavili nove spoznaje, iskustva i rezultate rada u ovom području. Bruceloza u Bosni i Hercegovini kontinuirano egzistira zadnjih 20 godina te je nažalost postala endemska bolest predstavljajući ozbiljan javnozdravstveni, klinički, veterinarski i ekonomski problem stoga je jedan od glavnih ciljeva simpozija bio upoznati sudionike sa svim javnozdravstvenim aspektima bruceloze te ukazivanju na čimbenike koji su onemogućili bolji nadzor ove bolesti u Bosni i Hercegovini. Ugledni predavači iz Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine su pokušali kroz svoja iskustva ukazati na činjenične probleme koje bi trebalo u što skorijem roku riješiti, ne samo u javnozdravstvenom i kliničkom pristupu, već i kroz legislativu te svakako čvršći nadzor ove bolesti u Bosni i Hercegovini.


Uzimajući u obzir činjenicu prisustva brojnih liječnika i veterinara, kao i dionika Uprave za veterinarsvo, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te inspekcijskih službi u ovom resoru, od iznimnog značaja je bila razmjena međunarodnih iskustava u koordiniranju prevencije i nadzora nad ovom bolešću. Ovakav ostvareni dijalog između sudionika će zasigurno postaviti temelj za buduću suradnju i nastavak djelovanja ka suzbijanju bruceloze na ovim prostorima.


57 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page