top of page
  • AI BiH

VIII škola infektologije: „Multidisciplinarni pristup pacijentima sa COVID-19“


Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini, Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo u saradnji sa Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine FBiH, te pod generalnim sponzorstvom Bosnalijeka, organizuje VIII školu infektologije: „Multidisciplinarni pristup pacijentima sa COVID-19“.


Škola će se održati dana 19., 20. i 21. oktobra 2021. godine (utorak, srijeda, četvrtak) u terminima od 16.30 do 19.30h, po principu online predavanja na ZOOM platformi.

Poslušajte iskustva koja će predstaviti mnogobrojne kolege infektolozi, ljekari porodične medicine, anesteziolozi/intenzivisti, pedijatri, internisti, radiolozi, ljekari iz javnog zdravstva Bosne i Hercegovine, Njemačke, Hrvatske, S. Makedonije i Turske.

Cilj Škole je prezentirati neophodnost multidisciplinarnog pristupa COVID-19 pacijentima, jer to odavno nije bolest samo infektologa ili ljekara porodične medicine.


Cijena kotizacije za učesnike iznosi:

- 40,00KM za ljekare članove Asocijacije infektologa u BiH;

- 50,00KM za ljekare ostalih specijalnosti; te

- 25,00KM za studente.


Uplata kotizacije se vrši na račun br. 338 690 226 581 75 86 Unicreditbank d.d. Mostar, s naznakom: Za VIII školu infektologije.


Predavanja će biti bodovana od strane Ljekarske komore KS. Svi registrovani članovi će dobiti e-certifikate putem e-maila koji ostave prilikom registracije.


Formular za registraciju se nalazi na slijedećem LINKU.Prof. dr Rusmir Baljić

Predsjednik Organizacionog odbora

114 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page