top of page
 • AI BiH

Webinar: Ozbiljne infekcije s ishodištem u probavnom sustavu

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" organizira webinar "Ozbiljne infekcije s ishodištem u probavnom sustavu" 26.01.2023. u 19 h.


Predsjednica: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.

Organizacijski odbor: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.

Izv. prof. dr. sc. Marija Santini, dr. med.

Izv. prof. dr.sc. Marko Kutleša, dr. med.

Moderator: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.


Program:

I dio

 1. Mirjana Balen Topić: Uvodna riječ (5 min)

 2. Mirjana Balen Topić: Kako prepoznati teški klostridijski kolitis i mogućnosti liječenja (12 min)

 3. Ante Šokota: Komplikacije infektivnih gastroenterokolitisa (15 min)

 4. Jelena Budimir Mihalić, Mirjana Balen Topić: Opasna trovanja hranom (12 min)

 5. Marija Santini: Listerioza (12 min)

 6. Rasprava (10 min)

Pauza (10 min)

II dio

 1. Dario Sabadi: Poliomijelitis – ponovo aktualna bolest (10 min)

 2. Mirjana Balen Topić: Širenje Echinococcus multilocularis infekcije u Hrvatskoj (15 min)

 3. Marko Kutleša, Barbara Grubišić, Mirjana Balen Topić: Strongiloidoza - smrtonosna bolest za imunokompromitirane (15 min)

 4. Silvija Šoprek: Gastrointestinalni multiplex PCR – pro et contra (10 min)

Rasprava (10 min)


Prijave: E-mail: jblaha@bfm.hr

27 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page