top of page
Virus Studies

Egzacerbacija hroničnih kardiovaskularnih i endokrinih stanja kao posljedica akutnih infekcija

Projekti: Egzacerbacija

Generalni sponzor

sanofi-logo.jpg

Sponzori

logo-biessen.png
medicophamacia-logo.png
farmavita-logo-invert.jpeg

Aktivnosti članova AI BiH su se tijekom godina manifestirale organizacijom brojnih stručno-znanstvenih kongresa, simpozija i tečajeva, kao i drugih oblika edukacijskih aktivnosti u svrhu okupljanja srodnih znanstvenih disciplina kako bi svojim radom doprinijeli razvoju infektološke struke. Potreban je zajednički napor svih zdravstvenih radnika kao i naših partnera (farmaceutskih kuća) u organizaciji kontinuirane medicinske edukacije.

 

Cilj AI BiH jeste da u sinergiji sa Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine F BiH organizujemo online edukaciju za ljekare specijaliste infektologe, specijaliste interne medicine, ljekare porodične medicine kao i za ljekare ostalih specijalnosti. Ovim projektom želimo pokazati da smo voljni i želimo uložiti u svoje znanje, mišljenja naših zdravstvenih eksperata, uložiti se aktivnim učešćem sa postavljanjem dodatnih pitanja gdje bi aktivirali sudjelovanje svih učesnika edukacije te time zajedničkim djelovanjem doprinjeli ostvarenju što kvalitetnije kontinuirane medicinske edukacije.

 

Cilj edukacija jeste da uz tim stručnjaka ljekara kroz niz online susreta razmijenimo iskustva iz oblasti infektologije i interne medicine te podignemo svijest o prevenciji i terapijskim opcijama u liječenju hroničnih kardiovaskularnih oboljenja i niza komorbiditeta u situacijama akutnih infektivnih stanja.

Prijava bodova za obnovu licence

Hvala Vam na prijavi! Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo će osigurati bodovanje (www.lkksa.ba).

Prijava bodova za obnovu licence je zatvorena.

Test Tubes

HCV Projekti

Projekti: HCV

Projekt podržao

abbvie-logo.jpg

Infekcija hepatitis C virusom je vrlo važan javnozdravstveni problem u BiH, Europi i cijelom svijetu.

Cilj Svjetske zdravstvene organizacije je eradikacija infekcije hepatitis C virusom u svijetu do 2030. godine. Stoga su se i stručnjaci u BiH pridružili planu Svjetske zdravstvene organizacije za eradikaciju HCV infekcije što uključuje i edukaciju liječnika primarne zdravstvene zaštite.

 

Projekti Rano otkrivanje, upućivanje i liječenje pacijenata s kroničnim hepatitisom C u Bosni i Hercegovini i Mikroeliminacija hepatitisa C u bolesnika s terminalnim kroničnim zatajenjem bubrega se provode tijekom 2019. i 2020. godine na teritoriju Bosne i Hercegovine (BiH), a sastoji se od praktičnog i teorijskog dijela i obuhvaća tematske cjeline značajne za probir bolesnika s HCV infekcijom u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine i drugih liječnika koji rade s ciljanim skupinama te mogućnosti dijagnosticiranja i liječenja HCV u BiH.

 

Ako trebate informaciju gdje se možete testirati na hepatitis C te dobiti pouzdane informacije o liječnju, javite se na mail: hcv.je.izljeciv@gmail.com.

ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BiH - HEPATITIS C JE IZLJEČIVA BOLEST
ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BiH - HEPATITISI
ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BiH - HEPATITISI - RIZIČNE GRUPE I RIZIČNA PONAŠANJA
ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BiH - HEPATITIS C JE IZLJEČIVA BOLEST - ZDENKO SIMONOVIĆ
bottom of page