Menu Close

V. škola infektologije

Brucellosis in pregnancy.pdf

Bosilkovski Mile, PhD, University clinic for infectious diseases and febrile conditions Medical Faculty Skopje

Racionalna upotreba topikalnih antibiotika

Zaim Jatić

Kliničke manifestacije kožne borelioze

Prof. dr. Sajma Krkić-Dautović

Influenca u trudnoći

Dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med. specijalist infektolog subspecijalist intenzivne medicine

Infekcije urinarnog trakta u trudnoći

Prim. mr. sc. dr. Amela Kečo

Kongenitalna citomegalovirusna infekcija - problem o kojem se malo govori

Snježana Mehanid

Aktuelni problemi vakcinacije u djece i adolescenata

Prof. dr. sc. Sead Ahmetagić

Komplikacije bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom

Doc. dr. sc. Rusmir Baljić, Klinika za infektivne bolesti KCU Sarajevo

TORCH infekcije

Mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med. , Matea Maslać, dr. med. Klinika za infektivne bolesti Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Hepatitisi u dječijoj dobi uzrokovani primarno hepatotropnim virusima

Dr. Refet Gojak, infektolog, KCUS , Dr. Melika Melunović, pedijatar, KCUS , Prim. dr. Edina Kovač-Vidaković, pedijatar-gastroenterolog, KCUS , Prim. dr. Jelena Firesku-Govedarica, infektolog, UB FOČA